Singa RUS Kleopatra Sayuri Sharmel д.р.05.03.2009г.